Pastrimik Kimik në zonën e Astirit, Tiranë

  • Bora Laundry - Paisje dhe Produkte per Lavanderi Tirane
Bora Laundry - Paisje dhe Produkte per Lavanderi Tirane

Pastrimik Kimik në zonën e Astirit, Tiranë

▶️ Lavatriçe Kimike Suprema

▶️ Lavatriçe uji super çentrifugale Domus, 18 kg

▶️ Tharëse rrobash Domus, 18 kg

▶️ Hekur profesional

▶️ Detergjente profesionale Rhutten