• Bora Laundry - Paisje dhe Produkte per Lavanderi Tirane
Bora Laundry - Paisje dhe Produkte per Lavanderi Tirane

Lavanderi Hoteli

Zgjidhja ideale për jëtëgjatësinë e çarçafëve dhe peshqirëve në hotelin tuaj!
Larja me detergjente lëng RHÜTTEN
Paisjet DOMUS fjala e fundit e teknologjisë!

https://www.instagram.com/p/CAlECTcg6V1/?utm_source=ig_web_copy_link